Gebed voor zieken

Bidden met zieken

Binnenkort gaan we kerkdiensten houden met speciaal gebed voor zieken in onze gemeente. In die erediensten zal er gebeden worden met mensen die dat verlangen hebben. Er wordt tijdens de dienst gebeden, maar wel in stille, rustige hoekjes.  Deze gebeden worden dus niet openbaar en voor ieder hoorbaar uitgesproken. Het is niet de voorganger die bidt, maar gebedsteams.
Zijn er vanuit de bijbel aanwijzingen te geven voor dit gebed? Uiteraard! Jezus is de grote genezer in de bijbel. Vaak wordt er verteld over zijn herstelwerk in het fysieke bestaan van mensen. Tegelijk met zijn komst  verandert er iets  in de manier waarop gebeden wordt. Juist die veranderingen helpen om te bidden voor zieken.
De eerste verandering is dat in het Oude Testament vrij uitgebreid wordt gebeden. De hele situatie van een persoon of land in nood wordt beschreven. In het Nieuwe Testament bidden de mensen korter. Precies zoals Jezus het zijn volgelingen leert: Bidt kort en zonder omhaal van woorden. God, die onze vader is, weet toch al lang wat we nodig hebben. Het gebed voor de zieken kan dus beknopt zijn.
In het eerste deel van de bijbel is vaak te zien hoe mensen argumenten aandragen om God van mening te laten veranderen. Mozes spreekt God aan op het beeld dat andere volken zouden kunnen krijgen van God. David probeert God op andere gedachten te brengen door nachten lang te bidden. Na de komst van Jezus verandert dat. God hoeft niet overtuigd te worden. Hij is de mensen al gunstig gezind. De gebeden in het Nieuwe Testament gaan uit de genadige en gulle houding van God. Als we bidden voor ziek en hoeven we God dus niet te veranderen. Hij staat al positief tegenover de zieke mens.
Een volgende verschuiving is dat mensen minder voor zichzelf bidden, maar meer voor het koninkrijk. Dat betekent dat het niet meer alleen gaat over het persoonlijke wel en wee van mensen, maar dat de bidders weten dat hun leven past in het wereldwijde plan van God voor een nieuwe wereld. Of wij leven of sterven is niet meer het allerbelangrijkste. Voor het gebed met de zieke medegelovige betekent dit dat we rekening moeten houden met de mogelijkheid dat iemand niet zal genezen. Dat is het raadsel dat gelovigen niet allen genezing ontvangen. Het zegt niets over de kwaliteit van iemands geloof.
Tot slot verandert het doel van het gebed. Het gaat meer om de omgang met God, dan om de inhoud van het gebed. Het gebed wordt door Jezus’ optreden meer gevuld door de relatie met God, dan dat het gaat om wat je precies te wensen of vragen hebt. Voor het gebed met zieken betekent het dat het meer gaat om de hele geloofsweg dan om de concrete vraag.

Comments are closed.