over God begint klein

Kinderen praten gemakkelijker over God dan vroeger”

gepubliceerd maandag 21 oktober 2013 08:30 door Jeffrey Schipper

 

Boek met bijbelse waarheden over kinderen

“Kinderen praten tegenwoordig gemakkelijk over God en het christelijk geloof. Dat is een enorme winst in vergelijking met vroeger,” zegt Pieter Both, auteur van het boek God begint klein. Het boek is een soort dagboek voor christenouders en iedereen die met kinderen werkt of daarin geïnteresseerd is. Hij merkt op dat veel dingen in de Bijbel de opvoeding van kinderen raken en kinderen op hun beurt ouders veel leren over Gods bedoeling met hun leven.

Pieter is vader van drie kinderen (respectievelijk 11, 9 en 7 jaar oud). Doordat zijn eerste vrouw stierf, stond hij er een aantal jaar alleen voor. Inmiddels is Pieter hertrouwd. Hij leert naar eigen zeggen veel van het geloofsvertrouwen van zijn kinderen. “Ik vroeg een van mijn kinderen of zij wel eens eenzaamheid kent, want hun eigen moeder is er immers niet meer. ‘Wat een domme vraag’, reageerde mijn dochter. ‘God is toch altijd bij ons?’. Dat geloofsvertrouwen vind ik erg mooi om van dichtbij te zien.” De auteur herinnert zich dat hij thuis wel eens de leiding van de Heilige Geest uitlegde. “Ik legde uit dat de Geest onze helper is en ons rust en vrede geeft. Een paar dagen later sprak een van de kinderen van daaruit het vertrouwen uit in God, voorafgaand aan een grote verhuizing.”

Niet leven uit angst
De vader heeft niet het idee dat hij moet strijden tegen het seculiere gedachtegoed in Nederland. Integendeel, het biedt juist veel voordelen. “Dit geeft ons als ouders redenen om uit te leggen waarom we christen zijn en onze keuzes maken. Ik heb thuis de vraag te horen gekregen: ‘Papa, veel kinderen in mijn klas geloven niet, hoe zit dat?’. Zo’n vraag komt dan echt tot leven. Ik vind dat we ervoor moeten waken dat we vanuit angst leven en opvoeden. We hebben immers de beste boodschap ter wereld. Natuurlijk vertel ik hen dat bepaalde dingen in Gods ogen niet normaal zijn, in tegenstelling tot wat we in het dagelijks leven zien. Maar in werkelijkheid zijn kinderen zich daar goed van bewust.”

Pieter merkt op dat de Bijbel “veel interessante invalshoeken geeft op het gebied van opvoeding”. Als voorbeeld citeert hij Spreuken 13:24, ‘Wie zijn stok spaart, haat zijn zoon, maar wie hem liefheeft, streeft naar vermaning voor hem.’ “Sommigen denken al gauw dat dit aanleiding geeft om de eigen kinderen te slaan. Op dit vlak hebben zich in het verleden dan ook een aantal akkefietjes voorgedaan. Maar in mijn boek wil ik bijvoorbeeld laten zien dat we hiervan kunnen leren zonder te slaan. Want het is soms hard nodig dat kinderen worden gecorrigeerd. We hebben in Nederland de neiging om prinsen en prinsessen te creëren, doordat onze cultuur niet meer weet wat zonde is,” legt de schrijver uit.

Geloofsgesprekken met kinderen
“Ook christelijke ouders gaan hier soms te gemakkelijk in mee,” vervolgt hij. “Alsof we alles uit onze kinderen moeten halen.” Maar Pieter wijst ook op een positieve ontwikkeling. “Kinderen praten gemakkelijker over het christelijk geloof dan vroeger. Dat beschouw ik echt als winst. Iedere zondagavond kies ik er ook bewust voor om mijn kinderen in gebed te zegenen in Jezus’ naam. Ik geloof dat daar kracht vanuit gaat.” Geloofsgesprekken gaan volgens Pieter thuis verder dan rondom etenstijd als de Bijbel opengaat. “Ze komen echt met specifieke vragen over thema’s als de Heilige Geest en de islam.”

In God begint klein is het vertrekpunt soms een Bijbelverhaal en soms een voorval in de huiselijke sfeer. Elk stukje wordt afgesloten met een Bijbel-leessuggestie. Tussendoor zijn er passages met vragen over bepaalde opvoedaspecten die de ouders samen kunnen bespreken.

Klik hier om het boek te bestellen.

 

CIP website 21 oktober 2013

Comments are closed.