Vaccinatie, Openbaring 13 en het einde van de tijd

Af en toe krijg ik serieuze vragen over vaccineren en openbaring 13, het teken van het beest en wat ik daarvan vind. Daarom heb ik wat overwegingen opgeschreven.

Eind van de tijd

In de bijbel is het einde van de tijd aangebroken op het beslissende moment in de geschiedenis. Dat is de Paasmorgen. Dan blijkt de wezenlijke overwinning te zijn behaald door Christus. De kwade machten zijn onttroond en hebben geen blijvende kracht en macht meer. Daarom kan Paulus de dood ook bijna uitlachen met zijn zin: “Dood waar is  je overwinning!” We leven dus al 2000 jaar in de eindtijd.

In de geschiedenis hebben christenen in moeilijke tijden vaak aanwijzingen gezien voor een eind van het einde van de tijd. Dat is logisch vanuit de ervaringen van dat moment. Tegelijk werkt het relativerend als je ziet dat tijdens de christenvervolging na de brand van Rome onder keizer Nero (rond 70 na chr) de mensen dachten dat Jezus spoedig zou weerkeren. Dezelfde gevoelens leefden sterk tijdens het rondgaan van de pest in de middeleeuwen en in de Tweede Wereldoorlog. Kennelijk is het nog niet zo makkelijk om concreet te weten wat het eind van de tijd is. Het is niet aan ons om ons daarover druk te maken. Jezus waarschuwt ons om twee dingen te doen. In de eerste plaats moeten we hem verwachten. De bruidegom kan komen en staan we dan klaar. In de tweede plaats hebben we de opdracht om in de tussentijd Gods koninkrijk nu al zichtbaar te laten worden. Dus: handen uit de mouwen en goede dingen doen voor de mensen om ons heen.

Laten we ons maar druk maken om de zorg voor de mensen die dat nodig hebben in plaats van bezorgd te zijn over de eindtijd. Het eind van de tijd is veilig in Gods hand. Elke berekening vanuit de mens loopt stuk op Gods werkelijkheid en eeuwigheid dat een dag voor hem als duizend jaar is en omgekeerd. Vanuit die werkelijkheid is zelfs de heroprichting van de staat Israël wel een teken aan de wand, maar geen wijzer op de klok.

Openbaring 13

In Openbaring 13 is sprake van een teken. Sommigen verbinden dat met een vaccin en een plicht tot vaccinatie. Is dat niet het teken waar sprake van is in dit bijbelgedeelte? Als het hier gaat over een teken op het hoofd en hand, dan is dat een verwijzing naar de opdracht in het Oude Testament om de wet van God te schrijven op de hand en het hoofd. Het gaat erom dat heel ons leven, verstand, wil, gevoel en daad, doordrenkt moeten zijn van Gods wil. In Openbaring 13 wordt dat beeld gebruikt om een afgod neer te zetten: mensen zijn met niets anders meer bezig dan met het uitgeven van geld. Dit bijbelgedeelte waarschuwt ons om niet achter de god van het geld aan te lopen en geen doorgeslagen consument te worden. Dat is iets heel anders dan een vaccin gericht op de bescherming van ons leven.

En hoe zit het dan met een vaccinatiedwang? Op dit moment is er geen sprake van een dwang tot vaccinatie. Misschien komt er wel een moment dat je bepaalde bijeenkomsten alleen gevaccineerd mag bezoeken, maar daarover is nog veel verschil van mening. In de geschiedenis van Nederland is er een periode geweest dat er wel zo’n eis was. Je moest rond 1900 een pokkenbriefje hebben als bewijs van vaccinatie. Anders mochten kinderen niet naar school. In 1928 is dat opgeheven om allerlei redenen.
Er zijn natuurlijk vaker eisen die onze overheid stelt aan ons om de veiligheid van anderen te verbeteren. Denk aan alle eisen en regels in het verkeer. In dat opzicht is er wat te zeggen voor een vaccinatie-eis bij bepaalde samenkomsten. Het verschil tussen die verkeersregels en een vaccinatie-eis zit er in dat het bij vaccinatie om iets gaat dat in ons lichaam gebeurt.
Hoe de discussie hierover ook verder verloopt, het is iets heel anders dan het teken van het beest waarover het gaat in Openbaring 13. Dat teken is een waarschuwing dat de geldzucht de wortel van al het kwaad is.

Ik zie dus geen verband tussen vaccinatie (eis)  en Openbaring 13.

Wil je meer weten over de eindtijd? Luister eens naar de goede podcasts van Gijs Lammerts van Bueren over de eindtijd (7 afleveringen).

 

 

Comments are closed.