Heb jij moed?

We leven in een onzekere tijd. De ene crisis is nog niet voorbij of de andere dient zich al weer aan. Eerst bedreigde een ziekte onze samenleving, vervolgens kwam er een oorlog overheen, met een vluchtelingenstroom van mensen die niet ver bij ons vandaan woonden. Daarna schoten de energieprijzen omhoog en moet er nodig nagedacht worden of de toekomst van de landbouw in ons land. En dan is het nog niet eens gegaan over de crisis in vertrouwen. Dat is misschien nog wel de grootste  uitdaging: Welke instantie kan je nog geloven en hoe weet je dat het echt gaat over ons geluk?

De afgelopen decennia ging het over het algemeen genomen erg goed in Nederland. Daardoor zijn we gaan geloven dat het de normale gang van zaken is dat het leven rimpelloos verloopt. Natuurlijk waren er persoonlijke drama’s en soms een ramp die diep ingreep in het leven van mensen. Maar die rampen raakten slechts enkele mensen. We zijn hierdoor gewend geraakt aan een relatief makkelijk leven. Soms betrap ik me erop dat ik diep vanbinnen vind dat ik recht heb op een leven in voorspoed.

Toen ik enkele jaren geleden in Peru in sloppenwijken rondliep verbaasde ik me over de vreugde van de mensen daar. Ik sprak een gezin waarvan een paar maanden daarvoor de helft van het huis was weggespoeld door de regen. En toch zagen ze kansen en mogelijkheden om er weer wat van te maken. “Ach”,  zeiden ze, “Tegenslagen horen erbij, maar het gaat erom wat we ermee doen en er zijn altijd mogelijkheden en we hebben elkaar. We moeten moed houden.”

De bijbel is een erg realistisch boek als het over het menselijk leven gaat. Allerlei tegenslagen treffen de mensen en dat gebeurt gewoon. Er zijn hongersnoden, er zijn vluchtelingen, er zijn oorlogen. Als ik de bijbel lees dan is het alsof ik in een spiegel van de mensheid kijk. Dit kan er zomaar gebeuren in het leven. En, schrijft de bijbel dan: “God laat het regenen over goede en kwade mensen.” Anders gezegd: het heeft niet zoveel zin om te zoeken naar een reden achter een crisis. Rampen gebeuren gewoon, zoals een ongeluk je plots overkomt. We zijn kwetsbare mensen in een onvoorspelbare wereld.

De bijbel vertelt iets anders. Die zegt dat God altijd betrokken blijft op deze wereld en dat hij erbij is. En in alle verhalen van de bijbel is de grondtoon dat God doet wat hij belooft. Hij is betrouwbaar. Als mensen en instanties tegenvallen, God nooit. Dat is een mooie reden om moed te houden.

Verschijnt ook als column in De Harderwijker Courant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *