Huidhonger

Huidhonger is het prachtige woord waarmee wordt aangeduid dat mensen aanraking nodig hebben. Pasgeboren kinderen die niet geknuffeld worden, sterven daaraan. Zo fundamenteel is het om fysiek niet alleen te zijn. Voor oudere mensen is het verdrietig: er zijn steeds minder mensen die hen aanraken. In Corona-tijden wordt het duidelijker dan normaal hoe fundamenteel de aanraking is. Onze zesde zintuig, de huid, is het gereedschap waarmee de Schepper ons heeft toegerust om op een basaal niveau contact te maken. En als we dat contact niet hebben, dan heeft onze huid honger en leven zieken in een isolement.

Geregeld staat in het evangelie dat de Here Jezus mensen aanraakt. In het bijzonder doet hij dat met mensen die huidvraat hadden. Deze ziekte betekende dat mensen buiten de gewone gemeenschap moesten leven. Ze waren besmettelijk en werden collectief in quarantaine geplaatst. Als ze over straat gingen, dan riepen ze dat mensen uit de buurt moesten blijven. Aanraken was gevaarlijk. Juist hen raakt Jezus aan. Hierdoor worden mensen opnieuw opgenomen in de gemeenschap van mensen. Jezus geneest hen, niet alleen van de huidvraat, maar ook van het sociale isolement. Het gewone, alledaagse leven wordt hersteld. Dit is geen pleidooi om quarantaine regels niet op te volgen, maar wel om oog te hebben voor de sociale gevolgen voor mensen met Corona.

2 Comments

  1. Corry Stam-Timmermans

    Mooi stukje, Pieter! Bedankt!

  2. Marijke van Doorne

    Jezus zorgt voor veel onbegrip Hij draait de zaken om: het is iedere keer weer anders.
    Er bestonden veel regels over wat rein en onrein was. Het boek Leviticus staat er vol mee, en in de eeuwen voor onze jaartelling vulden de schriftgeleerden die regels steeds verder aan. Net als nu in corona tijd. Heb je je handen wel gewassen want dat zijn de regels. En waarom deden de dat niet aten ze zomaar geplukte aren en dan wel op sabbat.
    Er worden veel mensen ongeduldig net als in de Bijbel. Ze willen weer dat ieder volgens de regels gewoon zo ze gewend waren. Kan dat lijkt mij niet wat is gewoon ? Maar Jezus maakt duidelijk dat een regel nooit belangrijker mag worden dan God of de zorg voor de mensen om je heen. Bovendien: met regels alleen kom je er niet – die kunnen met elkaar in strijd zijn, en je kunt ze zelfs gebruiken om anderen schade toe te brengen. Uiteindelijk gaat het om je motivatie. Volg je een regel omwille van die regel? Of omdat je het eens bent met de gedachte die erachter zit? We zijn stilgezet zomaar pardoes. Alle aandacht op de zorg, de dak en thuislozen ieder mens heeft recht om vrij te kunnen ademen, voeding en een dak boven het hoofd. Gunnen wij ze dat of maken wij ons druk om een…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *