Wie ben ik?

  Plotseling zit ik veel thuis. Deze week waren er ’s avonds geen vergaderingen, geen bijeenkomsten. Soms had ik nog een digitaal overlegje, maar verder was er veel meer ruimte voor andere dingen. Het voelt onwerkelijk en raar. Het voelde ontheemd. De normale dagelijkse dingen als werk  zijn als een…

Lees hier verder

Thuisschool: beestjes zoeken

De juffen van de basisschool houden de kinderen en ons goed bezig. Dat is fijn, want dan hoeven we niet zelf te bedenken wat we moeten doen en structuur is prettig om de dagen door te komen. Vandaag kregen we van de juf de opdracht om op zoek te gaan…

Lees hier verder

Morgen is het anders

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zit de Duitse dominee Dietrich Bonhoeffer gevangen omdat hij betrokken was bij het verzet tegen Hitlers rijk. Vanuit de gevangenis schrijft hij brieven. Een van die brieven schrijft hij aan zijn pasgeboren neefje. Daarin omschrijft hij de impact die de oorlog heeft op…

Lees hier verder

Kwetsbaar

Het zijn bijzondere dagen en weken. Een soort tweedeling ontstaat: aan de ene kant de mensen die heel hard werken in de zorg en het onderwijs en andere sectoren. Aan de andere kant zijn er mensen die thuiszitten en plotseling veel tijd hebben.  Wij hebben thuis tijd voor spelletjes. Omdat…

Lees hier verder

Onrustig is mijn hart

“Onrustig is mijn hart tot het rust vindt in u, Heer”. Rond het jaar 400 schreef Augustinus deze zin op in zijn beroemde boek waarin hij verantwoordt waarom hij gelooft. De eerste eeuwen van onze jaartelling wisten mensen nog goed hoe kwetsbaar mensen zijn. Voortdurend waren er epidemieën en ziektes…

Lees hier verder

Deze dag

Deze dag gaat alles anders. De kinderen zijn niet naar school en ook mijn agenda bestaat voornamelijk uit doorgestreept activiteiten. Ons gezin, het werk, heel Nederland ligt stil. Het is raar. Voor sommigen is het een tijd van inkeer en stilstand. Voor anderen, met name in de vitale beroepen, is…

Lees hier verder

Beekje

Vlakbij ons huis stroomt een eeuwenoud beekje. Water van de hogere zandgronden wordt naar het Wolderwijd gebracht. Afgelopen zomer stond het beekje helemaal droog. En ook in het begin van de herfst stond er maar een beetje water in het beekje. Dat water was modderig en viezig. Dat was ook…

Lees hier verder

Een engel in huis halen

Door het donker reed ik naar het AZC. Het was spannend. Wie zou er meegaan deze avond? Zou het wel leuk zijn? Hoe zouden onze kinderen het vinden? We hadden ons opgegeven om mee te doen met Meet en Eat met vluchtelingen uit het AZC. Toen we bedachten om mee…

Lees hier verder

Iets meer licht

Mijn kinderen in het donker naar de basisschool brengen, vind ik vervelend. De dag begint al, terwijl het nog licht moet worden. Als ik een hele dag weg ben ,in het donker vertrek en met donker weer thuiskom, heb ik het gevoel buiten het leven te staan.  Onze maatschappij volgt…

Lees hier verder

gesnoeide druif

Gisteren snoeide ik de druif in onze achtertuin. Toen we in dit huis kwamen wonen stond er een prachtige druif die over de pergola heen was gegroeid en in de zomer vol druiven hing. Vorige winter was hij niet gesnoeid, want toen we verhuisd en ingericht waren en onze blik…

Lees hier verder