Artikelen

Voor diverse bladen schrijf ik soms een artikel. Ook bij prekenseries schrijf ik soms wat. Enkele artikelen zijn hier te vinden.

Mattheus

Het nieuwe testament opent met het evangelie naar Mattheus. Deze Mattheus was een van de twaalf leerlingen van Jezus. Hij is dus een directe ooggetuige. Lees meer.

Lucas en de armen

Lucas is de evangelist waar de armen het meeste in beeld zijn. Hij benadrukt de taak van de volgelingen van Jezus om zorg te dragen voor hen die het zwaar hebben en vermorzeld dreigen te raken tussen de raderen van de economie. Waar Mattheus het heeft over armen van Geest, heeft Lukas het over armen. Ook vertelt Lucas als enige evangelist sommige verhalen waarbij zichtbaar wordt dat het niet anders kan dan dat het navolgen van Jezus Christus gevolgen heeft voor ons dagelijkse, maatschappelijke leven. Lees meer

Maar op mijn verjaardag komt papa toch wel?

Deze wereld is niet de ideale plek voor kinderen om op te groeien. De bijbel schets een toekomstvisioen waarbij kinderen onbekommerd spelen op de pleinen in aanwezigheid van oudere mensen. Maar op die manier  volwassen worden is door de dood voor sommige kinderen onmogelijk. De laatste vijand, zoals Paulus de dood noemt, rooft geregeld jonge ouders weg van hun taak in het leven. Lees meer  

Bidden met zieken

Binnenkort gaan we kerkdiensten houden met speciaal gebed voor zieken in onze gemeente. In die erediensten zal er gebeden worden met mensen die dat verlangen hebben. Er wordt tijdens de dienst gebeden, maar wel in stille, rustige hoekjes.  Deze gebeden worden dus niet openbaar en voor ieder hoorbaar uitgesproken. Het is niet de voorganger die bidt, maar gebedsteams.  Lees meer

Leven vanuit Pasen

Voor wie de dood van heel dichtbij kent, is Pasen een lastig feest. Want een begrafenis of crematie is zo hard en duidelijk. Iemand die leefde, is er niet meer. Er lijkt niets meer over te zijn dan herinneringen. De kerk zet daar tegenover dat de dood een deur is naar een ander leven. Een geweldige gedachte natuurlijk. Lees meer

Johannes

Het evangelie naar Johannes valt op omdat de accenten anders zijn dan de andere drie evangeliën. Niet voor niets wordt Johannes de theoloog genoemd. Hij heeft zijn verhaal veel meer dan de anderen bewust vormgegeven. Zo vertelt hij zeven wonderen en het achtste wonder is dan de opstanding van Christus. Lees meer

Gebed voor Israel

Geregeld wordt gevraagd waarom wij bijna wekelijks voor Israël bidden in onze gemeente. Is daar een bijzondere reden voor? Het antwoord is ja, daar is een goede reden voor. Voortdurend kan je in de bijbel de oproep lezen om te bidden voor Israël. Lees meer

Kinderen en zelf doen

De bel gaat. Ik verwacht mijn dochter voor de deur. Ze staat er inderdaad, maar ze is niet alleen. Er staat een moeder naast. En aan het gezicht van mijn dochter kan ik zien dat er iets mis is. Ze kijkt boos en teleurgesteld. De moeder zegt: ‘ ik kom haar thuisbrengen. Ze zei wel dat ze alleen naar huis mocht. Lees meer.

Daniel

Afgelopen weken preekte ik over het bijbelboek Daniel. Er zaten een aantal lijnen in die preken die ik hier nog een keer benoem.

Gebed
Daniel roept ons op om te bidden met regelmaat. Niet alleen in het verhaal van de leeuwenkuil speelt. Lees meer. 

Comments are closed.