David artikel

David, de man naar Gods hart

Gekozen

De verhalen van David spreken aan. Het is de kleine jongen die over het hoofd wordt gezien en door God wordt uitgekozen. Dat is een belangrijke lijn in deze verhalen: God kiest uit en kijkt daarbij verder dan de buitenkant. Het gaat God om het hart van mensen.

Groot en klein

Tegenover David staan er telkens anderen. Die vallen in de bijbel op omdat ze groot zijn. Ze zijn van nature koning. Saul is groot, blijkt als hij wordt aangesteld. De oudste broer van David, Eliab, is ook groot. Hij zegt tegen zijn jongste broer dat zijn hart slecht is. Dat komt naar voren als David zijn broers opzoekt in de strijd tegen de derde grote man die David moet overwinnen: Goliath. De laatste grote man is zijn eigen zoon Absalom. Ook deze man wordt neergezet in de bijbel als groot en uit op uiterlijk vertoon: hij zet paard en wagen in om indruk te maken op de mensen in Jeruzalem.

Gezalfde

David wordt gezalfd, net als Saul. David wordt gezalfd vanuit de hoorn van een dier, Saul met een kruikje. Het zou weleens het verschil in koningschap kunnen karakteriseren.
Belangrijk is dat David telkens weer Saul ziet als de gezalfde van de Heer. Juist de verworpen koning Saul, blijft de gezalfde van de Heer. De weg van God gaat kennelijk door de verwerping heen. Zo wordt zichtbaar hoe God met deze wereld werkt. Het laat mooi zien hoe Jezus Christus is: de verworpene.
Jezus Christus wordt soms aangesproken met Zoon van David. Dat gaat terug op de belofte van God, dat Hij voor David een huis zal bouwen voor altijd. Zo verenigt Christus de twee gezalfden die optreden in de boeken van Samuel.

Slechte vader en man

Een van de bemoedigendste dingen in het leven van David is dat hij niet zo’n goede vader is. Ook de manier waarop hij met Batseba omgaat verdient niet de schoonheidsprijs. De grote koning, die een held in de Bijbel is, faalt op deze belangrijke levensterreinen. Dat is bemoedigend voor  iedereen die fouten maakt op die terreinen: David deed het niet veel beter.

Emoties
De emoties van David zijn erg herkenbaar. De driftige David als Nathan hem te na komt en niet wil betalen voor de verdediging die David regelde voor hem; de verdrietige David als zijn zoon Absalom gestorven is, de uitbundige David die danst voor de ark. En laten we niet vergeten hoe David vriend was van Jonathan en dat hartstochtelijk was.

Levensloop

Van David weten we niet wie zijn moeder was. Het zou goed kunnen dat de broers die hij had eigenlijk halfbroers zijn geweest. David had dan een andere moeder. Dat zou verklaren waarom hij er niet bij was toen Samuel op bezoek kwam.

Verder valt in het leven van David op dat hij naarmate hij ouder werd, minder de sterke leider was en steeds meer op Joab, zijn neef en generaal vertrouwde. Dat kan je mooi lezen in het verhaal van Batseba. Daar is David niet meer de herder die zich inzet voor zijn volk, maar de luie koning die gebruik maakt van zijn macht.

Aanbidding

Muziek speelde in de dienst in de tabernakel niet zo’n grote rol. De bijbel vertelt niet veel meer dan dat er op bijzondere gelegenheden geblazen werd op de ramshoorn. Dat verandert door David. Hij organiseert de muziek. Als straks zijn zoon de tempel heeft gebouwd, dan is de muziek al georganiseerd.
David is de man van de muziek. Dat typeert de man naar Gods hart, want muziek brengt dichter bij God. Wie zingt, ademt uit, zodat God hem kan vullen. David leert ons zingen.

Man naar Gods hart

David is de uitgekozen koning, omdat hij met zijn hart God zoekt. Daarin is hij een geweldig voorbeeld voor elke gelovige.

Comments are closed.