Gewoon geloven

De verbinding tussen geloof en dagelijks leven is lastig. Hoe geeft geloof vorm aan het bestaan van alledag? Ik vind het zelf lastig om mijn vertrouwen op God te verbinden met de alledaagse dingen als slapen en eten. Geregeld spreek ik mensen die dezelfde moeite ervaren. Hoe doe je dat precies, geloven als het leven voortkabbelt? De meeste dagen zijn niet spectaculair of geweldig. Ze zijn ook niet verdrietig of zwaar. Het gros van de tijd leid ik een alledaags leven. Maar hoe kom ik God op die momenten tegen?

Liederen helpen ook niet echt om geloof te beleven in mijn dagelijks bestaan. Ze gaan vooral over hoogtepunten of dieptepunten. Er zijn niet veel liederen die gaan over mijn leven dat zich langzaam ontvouwt. Dat is ook logisch, want daar kan je bijna geen lied over schrijven. Dat is veel te alledaags.

Ik ben op zoek gegaan naar de manier waarop ik juist de meest alledaagse dingen met God kan verbinden. Wat doe ik het meest? Slapen en eten. Ik onderzocht hoe ik daarin God tegen kon komen. Vervolgens ontdekte ik meer thema’s die vanuit mijn gewone leven opkwamen en die mij hielpen om God te ontmoeten en mijn geloof aan de gang te houden in het leven van elke dag.

In gesprekken merk ik dat ik niet de enige ben die het lastig vindt om geloven vorm te geven. Dat heeft misschien ook te maken met de tijdgeest. Onze cultuur wil geen groot verhaal, maar juist kleine alledaagse dingen die richting geven aan het leven, terwijl het christelijk geloof vanouds juist het grote verhaal vertelt van verlossing en bevrijding. In dit boek wil ik dat grote verhaal tastbaar maken voor mijn alledaagse leven.

 

Comments are closed.