Lukas Gods nieuwe wereld is gekomen

Lukas is een van de vier mensen die het levensverhaal van Jezus hebben opgeschreven. Naar alle waarschijnlijkheid is hij de enige die Jezus niet in levende lijve heeft ontmoet. Lukas komt zelf naar voren in het bijbelboek Handelingen. Daar beschrijft hij dat hij delen van de reizen van Paulus meereisde. Deze stukken zijn in Handelingen te herkennen doordat ze in de wij-vorm geschreven zijn. Lukas schreef dus twee boeken: De geschiedenis van Jezus en de geschiedenis van de leerlingen na de Hemelvaart van Jezus. En het geschiede is een veel voorkomende formulering bij Lukas. In nieuwere vertalingen is dat vaak niet meer te zien, maar het komt veel voor. Hiermee geeft

Dokter

Het is logisch dat Lukas veel aandacht schenkt aan genezingen. Als arts had hij ongetwijfeld extra interesse in zieken en genezingen. Bij Lukas staan de genezingen in een breder verband. Het zijn de tekenen van het rijk van God dat gekomen is met de komst van koning Jezus. Waar de koning is, daar genezen mensen.

Bevrijding

Jezus is gekomen om verlorenen te redden en te bevrijden. In het evangelie naar Lucas speelt het begrip zondaar een grote rol. Zonde is dat de verhoudingen verstoord zijn. Mensen zijn niet wat ze kunnen zijn, maar wijken daar vanaf af. In het rijk waar Jezus koning is kom je binnen door onder ogen te zien dat je Jezus nodig hebt. Hij is gekomen om zieken beter te maken en wie zichzelf gezond acht, die vist achter het net.

Lukas benadrukt dat God een plan heeft en dat plan is het koninkrijk van God. Jezus brengt dat plan tot voltooiing door koning te worden. Het koningschap van Jezus wordt door Lucas benadrukt vanaf het begin. Niet voor niets wordt hij aangekondigd als zoon van David.

Jezus kondigt zijn koningschap aan door gelijkenissen. De meeste gaan over het koninkrijk van God, maar draaien om de vraag hoe je tegen Jezus Christus aankijkt. Dat blijkt het belangrijkste onderdeel te zijn om in het koninkrijk van God te mogen komen.

Kenmerkend voor Gods nieuwe wereld is de omkering. Wie sterk was, wordt zwak. Wie niet in tel was, krijgt een ereplaats. Deze omkering is zichtbaar in gelijkenissen, maar meer nog in de vele maaltijden die plaatsvinden. En elke keer zijn de gasten of gastheren onverwacht en horen er in de wereld niet bij.

Heilige Geest

Lukas heeft veel aandacht voor de Heilige Geest. Vooral in het begin is het de Geest van God die actief is en over de mensen komt. Zo wordt Jezus verwekt door Gods Geest. Johannes de doper is vervuld met de Geest en datzelfde geldt voor zijn beide ouders.  En diezelfde Geest komt over Simeon in de tempel als hij Jezus ziet. Het is ook de Geest van God die Jezus de woestijn in stuurt na zijn doop. De Geest leidt de mensen en brengt ze in beweging. Dat is het belangrijkste accent in het evangelie naar Lucas. Na Pinksteren, in het tweede boek van Lucas, komen daar nog andere aspecten bij.

Vrouwen

Lukas heeft veel aandacht voor vrouwen. Ze spelen een belangrijke rol in het aanvaarden van het evangelie. Zij accepteren Jezus’ boodschap makkelijker dan de mannen. Neem Maria en Zacharias, de vader van Johannes de doper. De eerst gelooft de engel direct, de ander niet. Een ander voorbeeld is de bloedvloeiende vrouw die tegelijk met Jaïrus optreedt. De vrouw gelooft dat slechts een aanraking voldoende is om te genezen, Jairus twijfelt aan Jezus’ macht over de dood. Deze dynamiek vindt zijn hoogtepunt bij de opstanding als de vrouwen wel geloven dat Jezus is opgestaan, maar de mannen aarzelen.

Barmhartigheid

De bekende gelijkenis van de barmhartige samaritaan wordt alleen door Lucas verteld. Het is een van de manieren waarop je ziet hoe Lucas het belang van barmhartigheid onder woorden brengt. Wie hulp nodig heeft kan rekenen op Jezus en zijn volgelingen. De Here Jezus schoot vaak vol met gevoel van medeleven en hulp als hij mensen zag. Hij werd innerlijk geraakt en ging daarna mensen helpen.

Bijzondere aandacht heeft Lukas daarbij voor de armen. Meer dan de andere evangelisten ziet Lukas dat Jezus’ boodschap omgezet moet worden in een helpende houding naar ieder die het minder getroffen heeft. Waar Mattheus het heeft over ‘armen van geest’, beperkt Lucas zich tot ‘armen’. Het evangelie van Jezus Christus heeft grote gevolgen voor de verhouding tussen rijk en arm.

Comments are closed.