Marcus

Marcus

Evangelie naar Petrus

Het evangelie naar Marcus zou je ook goed kunnen omschrijven als het evangelie naar Petrus. Marcus was de helper van Petrus en vanuit de verhalen en preken die Petrus vertelde, is dit evangelie geschreven. Het kenmerkende van dit evangelie is de vaart die in het verhaal zit. Het zou goed kunnen dat hierin het karakter van Petrus een rol speelt. Snel en direct opereren en niet te lang om de hete brij heen draaien. Ook op taalniveau komt die vaart in het verhaal terug. Het woord ‘direct’ of ‘onmiddellijk’ komt vaak voor in dit evangelie. Er wordt minder geciteerd uit het Oude Testament dan bij Mattheus en Aramese termen worden uitgelegd. Dat wijst erop dat dit evangelie allereerst voor niet-joden is geschreven.

Dat korte van dit evangelie komt ook naar voren in het feit dat er bijna geen lange redevoeringen in dit evangelie staan en dat gelijkenissen vaak kort worden gehouden. Alleen Marcus 13 geeft wat uitgebreider onderwijs van Jezus weer. Jezus is vooral aan het genezen. Daarbij valt op dat er zeer frequent demonen worden uitgedreven. Hun aanwezigheid in de wereld is voor Marcus vanzelfsprekend, net als de macht van Jezus over hen. Dit evangelie is vooral een evangelie van de daad, waarbij we Jezus aan het werk zien. Hij is per slot van rekening gekomen om de mensen te bevrijden en te verlossen. Het enige dat gevraagd wordt van mensen is dat ze vertrouwen op Jezus Christus.

Jezus Christus’ werk

De eerste zin van het evangelie verraadt al direct hoe Marcus tegen Jezus Christus aankijkt. Hij is de zoon van God die naar deze wereld is gekomen om de wereld te bevrijden. Dat is het goede nieuws. In die ene zin zit het hele programma van dit evangelie. Daarom is het voor Marcus ook niet zo belangrijk om geslachtsregisters weer te geven. Dit is het nieuwe begin van God.

Marcus besteed extra aandacht aan het dienstbare karakter van Jezus Christus. Hij is degene die zich opoffert om mensen in vrijheid te laten leven. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om zelf te dienen. Die dienstbaarheid gaat tot in de dood. Daarom wordt bij Marcus goed duidelijk hoe trouw de Heer is en hoe hij, anders dan mensen, niet afwijkt van zijn roeping. Zo is Jezus de dienstknecht die trouw blijft. Het weinige onderwijs dat in dit evangelie te vinden is gaat veelal over het belang van dienstbaarheid voor gelovigen onderling.

Dit evangelie omschrijft het werk van Christus als de komst van het koninkrijk van God. Dit koninkrijk is daar waar Jezus koning is. Daarom is het dichtbij als Johannes de Doper profeteert en doopt, want Jezus komt eraan. Het koninkrijk van koning Jezus is overal waar mensen rechtvaardig leven en het goede voor elkaar zoeken en God dienen. Het koninkrijk van God is ook de plek waar geen ziekte en zonde meer heerst. Daarom strooit de koning met genezing, bevrijding en genezing. Ieder die naar Jezus komt, wordt genezen. Zo wordt de onontkoombaarheid van het koninkrijk zichtbaar.

Marcus tekent de kruisdood van Jezus als de kroning van een koning. Het kruis is de plek waar Jezus koning wordt, zodat alle tegenkrachten van het koninkrijk vernietigd worden.

Zwijgen

Een opvallende zaak in het evangelie naar Marcus is de herhaalde oproep om te zwijgen. Demonen en genezen zieken en ooggetuigen van genezingen, mogen niet praten over wat ze gezien hebben. Jezus voegt er een keer aan toe: ‘Totdat ik uit de dood ben opgestaan.’ Dat lijkt de beste verklaring voor dit spreekverbod te zijn. Het is slechts tijdelijk, omdat het risico anders is dat mensen Jezus tot koning kronen zonder dat de kwade machten aan het kruis zijn uitgeschakeld. Want dat het lijden bij de weg van Jezus hoort, dat is niet zo makkelijk te accepteren, zoals Petrus zelf laat zien als Jezus over zijn lijden spreekt.

Februari 2020

 

 

 

 

Comments are closed.