Lukas

Lucas en de armen

Lucas is de evangelist waar de armen het meeste in beeld zijn. Hij benadrukt de taak van de volgelingen van Jezus om zorg te dragen voor hen die het zwaar hebben en vermorzeld dreigen te raken tussen de raderen van de economie. Waar Mattheus het heeft over armen van Geest, heeft Lukas het over armen. Ook vertelt Lucas als enige evangelist sommige verhalen waarbij zichtbaar wordt dat het niet anders kan dan dat het navolgen van Jezus Christus gevolgen heeft voor ons dagelijkse, maatschappelijke leven.

Het is niet goed om de oproep van Lucas weg te poetsen door overal waar het over armen gaat, gelijk toe te voegen dat het gaat om de armen van Geest. Dan haal je de klem van de woorden van Jezus af. Hierbij moeten we ook goed bedenken dat Jezus het meest waarschuwt voor de gevaren van rijkdom. Wie veel bezit, heeft het moeilijk om met zijn hart los te komen van de aarde en een schat in de hemel op te bouwen. Geld hoort bij de afgoden van de alle culturen en tijden. Misschien zijn we dat in het relatief rijke Nederland weleens vergeten. Geloven heeft gevolgen voor onze omgang met geld.

Als Jezus het koninkrijk van de hemel op aarde vestigt, dan is dat goed nieuws voor de armen. Daarin klinkt het Oud Testamentische kwartet mee: de wees, de weduwe, de arme en de vreemdeling. Als er een echte Vredesvorst op de troon zit, dan is dat een zorgeloze tijd voor deze vier groepen. Zorg voor de armen is dus geen consequentie van het volgen van Jezus. Het is het volgen van Jezus. Jacobus, de broer van Jezus, laat dat duidelijk zien in zijn brief als hij schrijft dat een volgeling van Jezus vrijgevig is. En als hij dat niet doet, dan is hij geen leerling van Christus.

Geven omdat je krijgt

Het risico van benadrukken dat geven belangrijk is, kan zijn dat we dat gaan doen omdat het moet. Dan komt er weer iets op het lijstje te staan van de vele verplichtingen die Christenen hebben. Maar moeten is in geloof een lastig woord. Want de Heilige Geest woont in ons midden. Daarom is het belangrijk om te geven, omdat je zelf zoveel gekregen hebt. Geven is uitdelen van wat je zelf als cadeau ontvangen hebt. Dan geef je niet omdat het moet, maar omdat je blij bent.

Eten

Sterk komt dit naar voren bij het Avondmaal. In de bijbel is al zichtbaar hoe de gemeente bij elkaar komt en eten en drinken meeneemt. Wie veel krijgt, neemt veel mee. Zo wordt er samen gegeten en het avondmaal gevierd. Nog steeds is het zo dat rond het avondmaal altijd voor de diaconie gecollecteerd wordt. Want bij het avondmaal krijg je veel, om daar zelf weer van te delen.

Daaraan verwant is het feit dat Jezus veel eet in het evangelie naar Lucas. Of hij komt van een maaltijd of hij is er naar op weg, of hij zit aan de maaltijd. En geregeld komt naar voren dat er overvloedig wordt gegeten. Het eten wat je krijgt krijg je van God en als je samen eet, is dat afbeelding van de genade van God: Christus geeft ons het goede leven waarin er voor iedereen genoeg is.

April 2017

Comments are closed.