Recensies verlangen naar een goede wereld

Verlangen naar een goede wereld : over de kracht van christelijke waarden / Pieter Both ; illustraties:
Theresia Koelewijn. – Amsterdam : Buijten & Schipperheijn Motief, [2019]. – 158 pagina’s : illustraties ; 21
cm.
De auteur (1974) is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. In dit boek bespreekt hij acht belangrijke christelijke waarden: vertrouwen, verbinding, verlangen, vertroosting, verzoening, verdelen, verduren en vrijheid. Hij doet dat zorgvuldig, minutieus, en gaat van het algemene naar het christelijke. In elk  hoofdstuk geeft hij veel punten om over na te denken. Hij laat zien dat er voor christenen hoop en toekomst zijn, en dat het verlangen van God naar de mensen ook weerspiegeld moet worden door een verlangen van mensen naar God. Daarvoor is de Heilige Geest de ‘verbindingsofficier’. Aan het eind van elk hoofdstuk geeft hij in eigen woorden de gedachten weer van Petrus, Nelson Mandela, Abraham, Etty Hillesum, Desmond Tutu, Franciscus van Assisi, Paulus en Jozef, de zoon van Jacob. Bovendien zijn er ook na elk hoofdstuk tien vragen om samen over te denken en te spreken. Het beste boek van Both. Voorzien van enkele illustraties in zwart-wit en een lijstje van gebruikte literatuur.
Recensent: Ds. Jenno Sijtsma

 

Uit het blad Opwekking

Comments are closed.