Weg van de toekomst

Elk jaar gaan wij als gezin naar de Reveilweek. Dit jaar staat op de reveilweek het bijbelboek Jesaja centraal. Dit onder de titel Weg van de toekomst. Ontdek Jesaja’s goede nieuws voor Israël, de volken en jou. Jesaja is een boek waarin veel over de grootheid van God wordt gesproken. Het gaat om de schepper van hemel en aarde die zich via de profeet tot de mensen richt. Oneindig groot is het verschil tussen de schepper en zijn schepselen.  Hele volken zijn uiteindelijk niet veel meer dan een drupje aan de emmer. Deze grootheid van God roept op om Hem te aanbidden en ons telkens weer te realiseren dat we slechts mensen zijn.

Deze grootheid wordt soms ook aangeduid met de Heiligheid van God. De heiligheid van God is dan vooral een aanduiding van het oneindige verschil tussen God en mens. Het is echter opvallend dat Jesaja bij de heiigheid van God ook een andere toon aanslaat. Dat doet hij door heiligheid inderdaad te verbinden met het onvergelijkbare van God met wie dan ook. En dan blijkt dat God zich, juist omdat hij heilig is, zich bekommert om wat kwetsbaar en zwak is. De heiligheid van God is dus niet zozeer dat Hij groter is dan wie ook maar, het is vooral dat hij zich rechtvaardig laat zien tegenover iedereen die verdrukt wordt.

Prachtig wordt dat duidelijk in Jesaja 5: 15. Daar staat het zo: De HEER van de hemelse machten is verheven in zijn oordeel, de heilige God toont zich heilig in zijn gerechtigheid. De Heilige God is heilig omdat Hij opkomt voor de armen. Neem als voorbeeld het zeer actuele spreken in vers 8 van hetzelfde hoofdstuk. Daar spreekt God tegen de huisjesmelkers die huizen opkopen en duur verhuren. Het is de heiligheid van God die daartegen optreedt. Heiligheid is geen losse eigenschap van God, maar is een manier waarop God in deze wereld handelt. Jesaja is niet de enige profeet die zo spreekt. Hosea heeft dezelfde tonen.

Ik heb al zin in de reveilweek. Wat mooi dat we ons gaan verdiepen in die heilige God die tegelijkertijd vol gerechtigheid is en opkomt voor de armen.

Is ook verschenen in het NEM magazine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *